woensdag 23 juli 2008

a simple flowercard

a simple flowercard

This time I have used my markers on my stamp. Chose your colors and color your stamp, mist some water on your stamp and stamp it on watercolor paper.

Deze keer heb ik mijn stempelstiften op mijn stempel gebruikt. Kies je kleurtjes en kleur je stempel, vernevel een beetje water op je stempel en druk af op aquarelpapier.

Geen opmerkingen: