donderdag 16 juli 2009

memories/herinneringen

wie van zijn herinneringen

materials : different colors of cardstock, stampsset of artemio, dutch textstamp, wooden insect.

Stamp the flowerbranch on blue cardstock and cut it out. Stamp the text on light brown cardstock and glue the 2 brown cards together. Finish your card.

materiaal : verschillende kleurtjes cardstock, stempelset van artemio, nederlandse tekststempel, houten libelletje.

Stempel het bloementakje op lichtblauw cardstock en knip uit. Stempel het tekstje op lichtbruin cardstock en kleef de 2 bruine kaartjes samen. Werk je kaart verder af.

Geen opmerkingen: