vrijdag 14 augustus 2009

a baby card/een geboortekaartje

baby card

materials : 2 punches, ribbon, blue and white card stock.

Fold your card lengthwise and score a spine of 2 cm. Punch the little feet out of the card. Punch the mini feet out of a left over brown card stock and glue between the feet. to help you to punch the feet out of your card here's a little trick. Take a piece of vellum and punch the feet out. Use this as a template on your card and punch through the vellum. Attach the ribbon and white card stock before you close the spine.

materiaal : 2 ponsjes, bruin stippenlint (artemio), lichtblauw en wit cardstock.

Vouw een liggende kaart en ril op 2 cm de rug van je kaart. Pons de voetjes uit de kaart. Pons de mini voetjes uit een restje donkerbruin en kleef ze tussen de geponste voetjes. Hier een tip om de voetjes mooi op hun plaats te ponsen. Neem een stukje vellum en pons de voetjes uit. Dit kan je nu gebruiken om op je kaartje te bepalen waar je voetjes moeten komen. Pons door de vellum. Bevestig het lintje en de binnenkaart alvorens de rug van de kaart dicht te kleven.

Geen opmerkingen: